საბაუნის სტუდენტური თვითმმართველობა
ახალგაზრდები მშვიდობისა და თანასწორობისთვის
თსსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობა
სტუდენტთა საერთაშორისო საზოგადოება
ახალგაზრდული ორგანიზაცია დრონი
საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია
თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება